9 Δεκεμβρίου 2008

ΑΝΑΡΧΙΑ

Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι τόσο εξοργισμένος.Η χώρα μου βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση...Εκατοντάδες καταστήματα έχουν καταστραφεί στην Αθήνα. Αυτοκίνητα, εμπορικά, σπίτια, πολυκατοικίες, δημόσια περιουσία και υποδομές έχουν καεί και λεηλατηθεί στην πρωτεύουσα, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Οι πολίτες πλέον κινδυνευουν και
μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μόνο οι εγκληματίες κουκουλοφόροι, ούτε η η ανεπάρκεια της αστυνομίας, αλλά η απίστευτη ανυπαρξία της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε, μέσω του κ. Παυλόπουλου, ότι η αστυνομία είναι παρόν και κάνει την δουλειά της καλά.Δηλώσεις για γέλια ή για κλάματα;Δε ξέρω... Παράλληλα ακούσαμε απίστευτες βλακείες απόψε στην τηλεόραση από δημοσιογράφους και λοιπούς τηλεοπτικούς μαιντανούς.Ο λαικισμός σε όλο του το μεγαλείο.Τιμβωρυχία πάνω στο πτώμα ενός αδικοχαμένου παιδιού με μόνο σκοπό τη τηλεθέαση.... Έχει καεί και λεηλατηθεί το κέντρο της Αθήνας, ακόμα και ιστορικά κτίρια και μνημεία και έχουν γίνει καταστροφές σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας και βγαίνουν και λένε τέτοια πράγματα; Εάν συνεχιστεί αυτό που γίνεται και τις επόμενες μέρες, τότε μιλάμε για κατάλυση της Δημοκρατίας και η μόνη λύση θα είναι να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να αναλάβει τον έλεγχο της κατάστασης ο Ελληνικός στρατός. Πρέπει να σκοτωθούν πολίτες ή πρέπει να κάψουν την Βουλή για να καταλάβουν ότι πλέον τα πράγματα δε μπορούν να τα αντιμετωπίζουν παθητικά;

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

4 σχόλια:

KostasV είπε...

Stis akraies katastaseis xreiazodai akraia metra.Eilikrina apogohteftika apo thn kuvernhsh.Na afinei olous aftous tous "palikarades" na katastrefoun otidhpote vrethei brosta tous.
O stratos stous dromous.....

johndrim είπε...

'Αρθρο 48 του Συντάγματος Kατάσταση πολιορκίας


1. Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος, η Bουλή, με απόφασή της, που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης, θέτει σε εφαρμογή, σε ολόκληρη την Eπικράτεια ή σε τμήμα της, το νόμο για την κατάσταση πολιορκίας, συνιστά εξαιρετικά δικαστήρια και αναστέλλει την ισχύ του συνόλου ή μέρους των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφος 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφοι 1 έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφος 3, 23, 96 παράγραφος 4 και 97. O Πρόεδρος της Δημοκρατίας δημοσιεύει την απόφαση της Bουλής.
Mε την απόφαση της Bουλής ορίζεται η διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων μέτρων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις δεκαπέντε ημέρες.
2. Σε περίπτωση απουσίας της Bουλής ή αν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία να συγκληθεί εγκαίρως, τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου. Tο διάταγμα υποβάλλεται από την Kυβέρνηση στη Bουλή για έγκριση μόλις καταστεί δυνατή η σύγκλησή της, ακόμη και αν έληξε η βουλευτική περίοδος ή η Bουλή έχει διαλυθεί, και πάντως μέσα σε δεκαπέντε ημέρες το αργότερο.
3. H διάρκεια των κατά τις προηγούμενες παραγράφους μέτρων μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαπενθήμερο μόνο με προηγούμενη απόφαση της Bουλής, η οποία συγκαλείται ακόμη και αν έχει λήξει η βουλευτική περίοδος ή η Bουλή έχει διαλυθεί.
4. Tα κατά τις προηγούμενες παραγράφους μέτρα αίρονται αυτοδικαίως με τη λήξη των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, εφόσον δεν παρατείνονται με απόφαση της Bουλής, και σε κάθε περίπτωση με τη λήξη του πολέμου, εφόσον είχαν επιβληθεί εξαιτίας πολέμου.
5. Aφότου αρχίσουν να ισχύουν τα μέτρα των προηγούμενων παραγράφων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση της Kυβέρνησης, μπορεί να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες ή για να αποκατασταθεί ταχύτερα η λειτουργία των συνταγματικών θεσμών. Oι πράξεις αυτές υποβάλλονται για κύρωση στη Bουλή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη σύγκλησή της σε σύνοδο και παύουν να ισχύουν στο εξής, αν δεν υποβληθούν στη Bουλή μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αφότου υποβλήθηκαν.
6. Oι κατά τις παραγράφους 2 και 3 αποφάσεις της Bουλής λαμβάνονται με την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών και η κατά την παράγραφο 1 απόφαση με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών. H Bουλή αποφασίζει σε μία μόνο συνεδρίαση.
7. Σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων κατάστασης ανάγκης, τα οποία λαμβάνονται κατά το άρθρο αυτό, ισχύουν αυτοδικαίως οι διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Συντάγματος, ακόμη και αν διαλύθηκε η Bουλή ή έληξε η βουλευτική περίοδος.

johndrim είπε...

Νόμος 566/1977, Περί Καταστάσεως Πολιορκίας.
Αρ.1
Από της δημοσιεύσεως του κατά το άρθρον 48 του Συντάγματος Προεδρικού Διατάγματος, διά του οποίου τίθεται εις εφαρμογήν ο νόμος περί καταστάσεως πολιορκίας και μέχρις ανακλήσεως ή αυτοδικαίας άρσεως της ισχύος αυτού, ισχύουν αι κατωτέρω διατάξεις εις την περιοχήν όπου ετέθη ο νόμος ούτος εις εφαρμογήν.
Αρ. 2
Αι εξουσίαι των πολιτικών αρχών αι αναγόμεναι εις την προστασίαν της ασφαλείας του Κράτους, την τήρησιν της τάξεως και την αστυνομίαν αναλαμβάνονται και ασκούνται υπό της στρατιωτικής αρχής καθ’ ο μέτρον ήθελε θεωρηθή υπό ταύτης αναγκαίον.
Αρ.3
Η στρατιωτική αρχή, εφ` όσον έχει ανασταλή η ισχύς των αντιστοίχων διατάξεων του Συντάγματος, έχει ιδίως το δικαίωμα:
α) να ενεργή κατ` οίκον ερεύνας κατά την ημέραν και την νύκτα άνευ παρουσίας εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας,
β) να απομακρύνη πάντα ύποπτον διαταράξεως της δημοσίας τάξεως εκ του τόπου της διαμονής του, να απαγορεύη την εξ αυτού απομάκρυνσίν του ή να επιβάλλη την υποχρεωτικήν διαμονήν του εις ωρισμένον τόπον,
γ) να ενεργή πάσα πράξιν σκοπούσαν την άμυναν και την ασφάλειαν της χώρας ή την τήρησιν της δημοσίας τάξεως, προς
τούτο δε να προβαίνη εις συλλήψεις και άνευ δικαστικού εντάλματος,
δ) να διατάσση την παράδοσιν των όπλων και εφοδίων και να προβαίνη εις αναζήτησιν και αφαίρεσιν αυτών,
ε) να απαγορεύη και να διαλύη οιανδήποτε συνάθροισιν,
στ) να διαλύη σωματεία και ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοποπικού σκοπού,
ζ) να απαγορεύη την ανακοίνωσιν ή δημοσίευσιν πληροφοριών καθ’ οιονδήποτε τρόπον και διά του Τύπου και να προβαίνη εις κατάσχεσιν εφημερίδων και άλλων εντύπων είτε προ της κυκλοφορίας των είτε μετ’ αυτήν ως και να απαγορεύη έκδοσιν εφημερίδων εφ’ ωρισμένον χρόνον,
η) ν’ απαγορεύη την άσκησιν του δικαιώματος της απεργίας.
Αρ. 4
Η απείθεια εις τας διαταγάς της στρατιωτικής αρχής κατά τας περιπτώσεις των άρθρων 2 και 3 ως και εις πάσαν άλλην διαταγήν εντός της κατά τ` ανωτέρω αρμοδιότητος αυτής εκδιδομένην, εάν δεν φέρη τα στοιχεία βαρυτέρας αξιοποίνου πράξεως, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Την αυτήν ποινήν επισύρουν, εάν δεν φέρουν τα στοιχεία βαρυτέρας αξιοποίνου πράξεως, δημοσιεύματα του Τύπου εκ των οποίων εκτίθεται εις κίνδυνον η ασφάλεια ή η δημοσία τάξις της περιοχής όπου εφαρμόζεται ο παρών νόμος ή τα οποία διεγείρουν εις διάπραξιν εγκλημάτων υπαγομένων εις τας διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος.
Αρ. 5
1. Διά την εκδίκασιν των εις το άρθρον 4 αναφερομένων εγκλημάτων ως και πάντων των εγκλημάτων των στρεφομένων κατά της ασφαλείας του κράτους, του πολιτεύματος και της δημοσίας τάξεως, αρμόδια είναι εφ’ όσον έχουν ανασταλή αι διατάξεις των άρθρων 8, 96 παρ. 4 και 97 του Συντάγματος τα υπό Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου κατά το άρθρον 48 του Συντάγματος οριζόμενα ή συνιστώμενα διαρκή ή έκτακτα στρατιωτικά δικαστήρια, οιαδήποτε και αν είναι η ιδιότης των αυτουργών ή συμμετόχων.
2. Εις την αρμοδιότητα των κατά την παρ. 1 στρατιωτικών δικαστηρίων υπάγεται, εφ` όσον έχουν ανασταλή αι διατάξεις των άρθρων 8, 96 παρ. 4 και 97 του Συντάγματος και παν
έτερον έγκλημα οιαδήποτε και αν είναι η ιδιότης των αυτουργών ή συμμετόχων, οσάκις κατά την κρίσιν της στρατιωτικής αρχής εκτίθεται δι’ αυτού εις κίνδυνον η ασφάλεια του Κράτους ή διασαλεύεται η δημοσία τάξις του τόπου όπου εφαρμόζεται ο παρών νόμος.
3. Αι στρατιωτικαί αρχαί είναι αρμόδιαι διά την άσκησιν ποινικής
διώξεως και ανάκρισιν επί των κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπαγομένων εις τα στρατιωτικά δικαστήρια εγκλημάτων.
4. Εκκρεμείς ενώπιον των τακτικών ποινικών δικαστηρίων υποθέσεις διά τινα των εις τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου εγκλημάτων μεταβιβάζονται εις τα κατά την παράγραφον 1 στρατιωτικά δικαστήρια υπό των αρμοδίων εισαγγελέων εφ’ οσον ήθελε ζητηθή τούτο υπό της Στρατιωτικής Αρχής.
5. Διά Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου κατά το άρθρον 48 του Συντάγματος δύναται να περιορίζεται η κατά τας παραγράφους 1 και 2 αρμοδιότης των στρατιωτικών δικαστηρίων.
6. Εις πάσαν περίπτωσιν επιφυλάσσεται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 214, 215, 219 και 226 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος.
Αρ. 6
Κατά των αποφάσεων των κατά το άρθρον 5 του παρότος στρατιωτικών δικαστηρίων επιτρέπεται η άσκησις των υπό του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος προβλεπομένων ενδίκων μέσων. Δύναται όμως διά Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου κατόπιν προτάσεως του Υπ. Εθνικής Αμύνης, να απαγορευθή η άσκησις τούτων ή τινών εξ αυτών.

thodoris είπε...

ti na po den pate kala.elpizw na to lete gia plaka