30 Απριλίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥΤρίτη 28 Απριλίου 2009
Σύμφωνα με το αρ. φύλλο ΦΕΚ 289/Γ/27-04-2009, ο πίνακας διοριστέων με την υπ' αριθμ. 588/9.3.2009 απόφαση του Α' τμήματος ΑΣΕΠ σύμφωνα με την προκήρυξη 1/344Μ/2007, αρ. φύλλου ΦΕΚ 36/2008 είναι ο εξής:
Κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Ειδικότητα Γεωπόνου ΠΕ9


Μπούζας Δημήτριος του Γεωργίου γεννηθείς 31-05-1971
Ειδικότητα Διοικητικού ΔΕ1

Καραγιάννη Βασιλική του Γεωργίου γεννηθείς 27-07-1971
Κατηγορία Χειριστής Μηχανημάτων Έργων ΔΕ28

Αδαμόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου γεννηθείς 02-07-1962
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Ειδικότητα Εργατών Καθαριότητας ΥΕ16


Μπακούρος Ευάγγελος του Νικολάου γεννηθείς 25-10-1965
Γκούβα Χρυσάνθη του Πέτρου γεννηθείς 19-10-1967
*********************

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια: