3 Ιανουαρίου 2010

Πολυχρονάκης: Μείωση εξαγωγών και χαμηλές τιμές για ορισμένα προϊόντα είναι η εικόνα του 2009

Με  πτώση 2 - 3% έκλεισε η χρονιά στους όγκους των εξαγωγών των φρούτων και λαχανικών σε σχέση με το 2008 , και τιμές για ορισμένα προϊόντα κάτω του κόστους παραγωγής επισημαίνει ο...... κ. Γιώργος Πολυχρονάκης ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS .Έτσι ενώ παρουσιάζεται πτώση εξαγωγών σ όλες τις κατηγορίες προϊόντων της χώρας μας,επισημαίνει ο κ. Πολυχρονάκης τα οπωροκηπευτικά διατηρήθηκαν σε όγκο στα ίδια επίπεδα της τελευταίας 10ετίας. Στην αξία η αναμενόμενη πτώση υπολογίζεται κατ ΄εκτίμηση σε 12 – 15%, που οφείλεται κυρίως στην πίεση στις τιμές που έχουν καταγραφεί όλο το έτος, λόγω της οικονομικής κρίσης , αλλά και στην ισχυρή αύξηση του ανταγωνισμού στις καταναλωτικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται όμως ότι για ορισμένα προϊόντα όπως π.χ. τα σπαράγγια, τα ακτινίδια κ.α οι τιμές στην παραγωγή διαμορφώθηκαν σε επίπεδα και κάτω του παραγωγικού κόστους .

Τα στοιχεία απεικονίζουν την απώλεια ανταγωνιστικότητας που υφίστανται τα φρούτα και τα λαχανικά στα τελευταία δύο έτη, κυρίως από την πίεση που ασκείται από προσφορές τρίτων χωρών χαμηλού κόστους . Υπήρξε αύξηση της παραγωγής, λόγω των ευνοϊκών για τις καλλιέργειες καιρικών συνθηκών που επέτρεψαν την μέγιστη αποδοτικότητα, πλην όμως οι πολιτικές που εφαρμόσθηκαν λόγω εκλογών, συνέβαλαν στην μη διαμόρφωση ικανοποιητικών συνθηκών προώθησης τους στις αγορές του εξωτερικού. Ανασταλτικοί παράγοντες υπήρξαν αφ ενός τα υφιστάμενα γενικά αντικίνητρα εξαγωγών αλλά και τα νέα επί πλέον επιβληθέντα όπως είναι το ‘χαράτσι’ του ‘νέου κρατικού σήματος’, του ΕΤΑΚ και οι διαφορετικές πολιτικές της ΕΕ για τις  αποσυνδεμένες επιχορηγήσεις που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών των φρούτων και λαχανικών εντός της ΕΕ.

Προβλήματα, κατά την διάρκεια του 2009, υπήρξαν στην υλοποίησή του Memorandum EE-Ρωσίας με συνέπεια την μείωση του όγκου των εξαγωγών μας προς την Ρωσία, με την υπαγωγή και άλλων προϊόντων στο καθεστώς επιτήρησης και την ανεύρεση προβληματικών φορτίων, παρά την διαπίστευση ικανού αριθμού εργαστηρίων για τη έκδοση των προβλεπομένων πιστοποιητικών και την διενέργεια αναλύσεων φυτοφαρμάκων. Οι αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες μας δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις διαδικασίες που θέσπισαν, με συνέπεια την διαπίστωση από την ρωσική Φυτουγειονομική Υπηρεσία ελληνικών φορτίων μη ανταποκρινομένων στις απαιτήσεις και να διαφαίνεται ορατός ο κίνδυνος το ελληνικό εξαγωγικό εμπόριο να χάσει μια αγορά που προβλέπεται να έχει αυξητική καταναλωτική τάση στο μέλλον.

Το 2009 χαρακτηρίζεται επίσης από την σύναψη συμφωνιών της ΕΕ με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τον Δεκέμβριο με το Μαρόκο οι οποίες θα έχουν πολύ δυσμενείς επιπτώσεις στις παραγωγές των φρούτων και λαχανικών των χωρών της Ε.Ε. Ο Σύνδεσμός μας, μαζί με άλλους φορείς της ΕΕ, πρότεινε την υιοθέτηση μέτρων για να βελτιωθεί η εφαρμογή των συμφωνιών αλλά  και μέτρων  που περιλαμβάνουν τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τις τιμές εισόδου αλλά  και την απαγόρευση  σύναψης από την Επιτροπή προτιμησιακών συμφωνιών χωρίς την έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου

Άλλα θέματα που πρέπει να αναφερθούν είναι :

α) κατά τη διάρκεια του 2009 ετέθη σε ισχύ (1/7) ο κανονισμός 1221/5.12.2008, με τον οποίο η Επιτροπή κατήργησε σε 26 από τα 36 φρούτα και λαχανικά τα Κοινοτικά Πρότυπα που υφίσταντο. Δυστυχώς έχουν αρχίσει να επαληθεύονται οι φόβοι μας ότι η κατάργηση αυτή θα μετατρέψει την Ε.Ε σε αγορά ουσιαστικώς δεύτερης ποιότητος προϊόντων χωρίς διαφάνεια και συγκρισιμότητα στην ποιότητα, την εμφάνιση, το μέγεθος και τα  οργανοληπτικά χαρακτηριστικά με συνέπεια την καταβαράθρωση των τιμών , και την επικράτηση εισαγομένων από χαμηλού κόστους χώρες φρούτων και λαχανικών . Πολλές φωνές ορθώνονται και διατυπώνονται από τους παραγωγούς , τους εμπόρους και τις Ενώσεις τους σε ολόκληρη την Ε.Ε διαπιστώσεις ότι βλάπτεται ο Τομέας των Φρούτων και Λαχανικών και ότι διαφαίνονται προβλήματα για το μέλλον της κοινοτικής παραγωγής και ζητείται η επαναφορά των Κανόνων

β) Ψηφίστηκαν εντός του έτους τόσο ο Κανονισμός για την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εκτιμάται ότι με την εφαρμογή του κάποιες δραστικές ουσίες-εργαλεία θα λείψουν στις καλλιέργειες, αλλά και η Οδηγία για την χρήση των Φυτοπροστατευτικών . Είναι μια ευκαιρία για την θέσπιση μιας σωστής βάσης με εκπαίδευση και έλεγχο ουσιαστικό για την εμπορία προϊόντων χωρίς υπολείμματα . Η χώρα μας οφείλει να πάρει αποφάσεις για αναβάθμιση της φυτοπροστατευτικής πολιτικής της .

Η χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει «καλό όνομα» από άποψη υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα διακινούμενα προϊόντα μας Από ελέγχους και εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης , η Ελλάδα είναι μεταξύ εκείνων των κρατών-μελών στα οποία ανιχνεύονται οι λιγότερες υπερβάσεις υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε οπωροκηπευτικά προϊόντα .Είναι γνωστό ότι όλες οι διακινούμενες προς την Ε.Ε. ποσότητες , ανταποκρίνονται σε αυστηρότερες και από την Κοινοτική Νομοθεσία απαιτήσεις των αλυσίδων (π.χ. 30% των ορίων Mrls της Ε.Ε) βάσει συμφωνιών που αυτές απαιτούν και συνάπτονται με τους εξαγωγείς μας. Οι επιχειρήσεις του κλάδου αλλά και ο παραγωγικός κόσμος της χώρας μας  αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις νέες αυτές απαιτήσεις και τα ελληνικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα καθαρά χωρίς  προβλήματα-κρίσεις που αντιμετωπίζουν οι ανταγωνιστές μας (π.χ.πιπεριές Ισπανίας).

Η διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση της θέσης της χώρας μας είναι «στο χέρι» των παραγωγών και των εμπόρων.

Η οικονομική κρίση έχει ήδη επιφέρει πλήγμα στο εξαγωγικό εμπόριο του κλάδου. Χρειάζεται στήριξη εκ μέρους της πολιτείας  για την διατήρηση της θέσεως του στις διεθνείς αγορές .

Ο Σύνδεσμός μας Incofruit – Hellas θα προτείνει στα αρμόδια Υπουργεία   την λήψη άμεσων μέτρων για την, λόγω της κρίσης ,τόνωση της δραστηριοποίησης του τομέα των φρούτων και λαχανικών, επιδιώκοντας παράλληλα την λήψη εκ μέρους της Ε.Ε. μέτρων παρεμφερών με εκείνα των  γαλακτοκομικών προϊόντων. Επίσης θα προταθούν μέτρα μεταξύ των οποίων περιλάμβάνονται οι εμπορικές προτιμησιακές συμφωνίες της ΕΕ με τις τρίτες χώρες, η αντιμετώπιση των νέων επιβαρύνσεων της ανταγωνιστικότητος των εξαγομένων οπωροκηπευτικών μας όπως η αποσύνδεση των προς χυμοποίηση εσπεριδοειδών, η μη  εφαρμογή της τυποποίησης στα διακινούμενα – εξαγόμενα προϊόντα, η δραστηριοποίηση ‘ελλήνων και βαλκάνιων εμπόρων’ που αφ ενός δεν εξασφαλίζουν την αξία στην παραγωγή και αφ ετέρου προσφέρουν κάτω του κόστους στις αγορές όπως και χρηματοπιστωτικά για χρηματοδότηση επενδύσεων και κεφαλαίων κίνησης.

Ελπίζουμε παρά ταύτα σε πλήρη εντός του 2010  αποκατάσταση της  ζήτησης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας  μας για διατήρηση τουλάχιστον του μεριδίου μας στις  παραδοσιακές καταναλωτικές αγορές»

Γεώργιος Πολυχρονάκης

Ειδικός Σύμβουλος INCOFRUIT – HELLAS

 

ΠΗΓΗ: AGROSCHANNEL

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια: