10 Μαΐου 2011

Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Tριφυλίας 11-05-2011

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ


1. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση Επιτροπών Κατάρτισης
των Μητρώων Αρρένων του Δήμου Τριφυλίας έτους 2011 όλων των Δ.Ε. του
Δήμου.
2. Ένσταση της Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ κατά του 1ου ΑΠΕ του ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης ΣΣΕ του
έργου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ"
3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ"
4. Αιτήσεις Στασινόπουλου Χρήστου, Μαστοράκη Βασιλικής, Μπουγά Αθηνάς,
Αυρηλιώνη Γεωργίου, Χαγιά Κων/νου, Θεοδωρόπουλου Δημητρίου,
Πουλοπούλου Ζωής, Σταθόπουλου Αθανασίου, Ζόμπολα Ευάγγελου, Γκόνη
Γεωργίου, για μείωση χρέωσης κατανάλωσης νερού στη Δ.Κ. Γαργαλιάνων.
5. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου στις εκδηλώσεις «ΓΙΟΡΤΗ
ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» έτους 2011
6. Έγκριση της αριθ. 32/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τριφυλίας με θέμα
«Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών στις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής
Ενότητας Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας.
7. Έγκριση της αριθ. 38/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τριφυλίας με
θέμα «Επιβολή και Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών Τοπικών Κοινοτήτων
Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος.
8. Έγκριση της αριθ. 40/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Τριφυλίας
με θέμα «Συμμετοχή του Δήμου Τριφυλίας στη δαπάνη επέκτασης δικτύου
ηλεκτροφωτισμού».
9. Έγκριση δαπάνης για διεξαγωγή ποδηλατικού αγώνα Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας.
10. Διαγραφή της MUELLER MARGIT – ISABELLE από τους καταλόγους ΤΑΠ
λόγω διπλοεγγραφής της.
11. Έγκριση της αριθ. 9/2011 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημ.
Κοινότητας Φιλιατρών με θέμα «Επί αιτήματος Ιππικού – Πολιτιστικού Συλλόγου
Γαργαλιάνων «Ο ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ», για ανανέωση παραχώρησης Δημοτικού
(ξηρού) γηπέδου Φιλιατρών.
12. Έγκριση της αριθ. 10/2011 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημ.
Κοινότητας Φιλιατρών με θέμα «Επί αιτήματος Συλλόγου Διαφύλαξης Σχολικής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς "Ο ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ" για ανανέωση παραχώρησης
χώρου στο κτίριο του 4ου Δημ. Σχολείου Φιλιατρών.
13. Οριστική παραλαβή Μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου «Ανάπλαση – Εξωραϊσμός Αποθήκης 186».
14. Οριστική παραλαβή Ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου των έργων πρασίνου του έργου «Ανάπλαση – Εξωραϊσμός
Αποθήκης 186».
15. Οριστική παραλαβή Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου «Ανάπλαση – Εξωραϊσμός Αποθήκης 186».
16. Οριστική παραλαβή Μελέτης σκοπιμότητας του έργου «Ανάπτυξη Αλιευτικού Καταφυγίου Μαραθόπολης.
17. Αίτηση της Κοιν/ξίας Κων/να Παναγοπούλου – Βασίλειος Παναγόπουλος για
χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση δημοτικών παρόδων
Δήμου Φιλιατρών» κατά τρεις μήνες.
18. Παραχώρηση χρήσης οικοπέδου στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για ανέγερση Γυμνασίου –
Λυκείου Δ.Κ. Γαργαλιάνων.
19. Έγκριση της αριθ. 7/2011 απόφασης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας
με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2011».
20.Αίτηση Δράκου Ηλία για τη διαγραφή του από τον κατάλογο Τ.Α.Π. Δημ. Κοιν.
Κυπαρισσίας έτους 2010, λόγω πληρωμής του τέλους με βεβαιωτικό σημείωμα.
21. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή αναθέσεως μικροεργολαβειών κλπ. του
Δασαρχείου Κυπαρισσίας.
22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αντικατάσταση
ρειθροκρασπέδων στην περιοχή παραλίας Δήμου Κυπαρισσίας».
23. Απόδοση λογ/σμου υπαλλήλου Δήμου Τριφυλίας Φράγκου Μαρίας του 1ο
Εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη των αναγκών αλληλογραφίας του Δήμου
Τριφυλίας.
24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου « Τσιμεντόστρωση οδών
δημοτικών διαμερισμάτων» Δήμου Κυπαρισσίας.
25. Τροποποίηση αριθ. 5/2011 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση υπαλλήλου
από μέλος της Επιτροπής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ
26. Διαχείριση κατανομής 50% της δόσης του 2011 συνολικού ποσού 349.997,03 ευρώ.
27. Αίτηση Συλλόγου Πλατανιτών «Περί δωρεάς του έργου "Ανάπλαση Πλατείας
Πλατανίων"
28. 4η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση πηγής Αι Λαγούδι"
Δήμου Κυπαρισσίας.

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια: